Deprem sigortasında fiyasko
AYŞE SAYIN - ANKARA -1999'daki Gölcük depreminden sonra uygulamaya konulan "zorunlu deprem sigortası (ZDS) ", yapılan onca reklam ve kampanyaya karşın istenilen sonucu vermedi. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplam konut stokunun ancak yüzde 22 'si sigorta kapsamına alınırken sigortadan depremden zarar görenlere ödenen miktar ise 20 milyon lirayı buldu.
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel 'in zorunlu deprem sigortası uygulaması ve Doğal Afet Sigortalar Kurumu 'mm (DASK) faaliyetlerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortası konusunda geniş bir reklam ve tanıtım stratejisi belirlendiğini ve uygulamaların sürdüğüne işaret etti.
Yenİ düzenleme Bakan Şimşek, Marmara depreminden sonra çıkardan ZDS yasasında yeni düzenlemeler yapılmasının düşünüldüğünü de ifade etti.
Tasarının TBMM gündeminde bulunduğunu hatırlatan Şimşek, düzenleme ile ZDS've ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunların giderileceğini belirtti.
Bakan Şimşek, DASK 'm deprem dışında diğer doğal afetler ile terörizm ve çevre riskleri için sigorta veya reasürans teminatı sunabilmesine olanak tanınacağını aktardı.