CHP Bursa Millet vekili Kemal Demirel İznik Gölünün sorunları için meclis başkanlığına soru önergesi sundu. Önergede;
"İznik Gölü’nün karşı karşıya kaldığı kirlenmenin gündeme taşınarak; göldeki doğal hayatın sürdürülebilir hale getirilmesi, sahip olunan doğal kaynakların korunması ve İznik gölünün turizmi geliştirmesi yönünün öne çıkarılması ile bölge halkının, sulama ve geçim kaynakları arasında bulunan su ürünlerine yeniden kavuşabilmesi ve İznik Gölü’nün, yeniden hayata döndürülmesi için, gerekli araştırmaların yapılarak, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanması konularında Yüce meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasanın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. "diyerek başvuruda bulanan Demirel, gerekçe olarak;
 
"İznik Gölü; 298 km2 lik yüzölçümü ile Marmara Bölgesinin en büyük gölüdür. Uzunluğu doğu-batı doğrultusunda 32 km, en geniş yeri 11.5 km’dir. Derin göllerden olan İznik gölünün büyük kesiminde derinlik 30 m’yi aşar. Gölün güney kıyısının açığında kıyıya koşut olarak 13 km boyunca uzanan bir çukur vardır. Yaklaşık 60 km genişliğindeki bu çukurun en derin yeri 65 m’yi bulur. Gölün su yüzeyi ise deniz yüzeyinden 85 m daha yüksektir.
Gölün su toplama alanı 1246 km2 ’dir. Yağış havzası çok küçük olduğundan besleyici su kaynakları da o derece küçük ve sayıca azdır. En önemli akarsuları güneyde Sölöz’de Kocadere, kuzeybatıda Nadır kaynağı diye bilinen kaynağın beslediği Olukdere, kuzeyde Kurudere, kuzeydoğuda Karadere ve doğuda İznik ilçesi güneyinde Kırandere’dir. Göl bundan başka dipteki karstik kaynaklar ve yağmur suları ile de beslenir.
Havza içindeki ekonomik faaliyetlerin en önemlisi tarımdır. İznik gölünün güney sahili göl kotundan orman sınırına kadar zeytin bahçeleri ile kaplanmış durumdadır. Gölün güney batısında Bursa-İznik karayolundan, batısında ise Bursa-Yalova karayolundan orman sınırlarına kadar zeytin bahçeleri devam etmektedir. Bu arazide zeytin bahçelerinin yanı sıra, çeltik ekim sahaları, meyve bahçeleri , bağlar ve sebze bahçeleri yer almaktadır.
Bölge özellikle turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Sahip olduğu doğal yapı ve zenginlikler insanlarda hayranlık bırakmaktadır. Geçtiğimiz yıllara kadar bir çok kuş türünün yaşadığı alanlar, birkaç yıldır bu özelliğini de yitirmeye başlamıştır. Çevre halkının gölden faydalanışı su ürünleri, sulama suyu ve sanayi suyu temini şeklindedir.
Göle kıyısı olan yerlerdeki sanayi tesislerinden, çevredeki yerleşim birimlerinden ve küçük zeytinyağı fabrikalarından göle arıtılmamış atıklar karışmaktadır.
Ayrıca son zamanlarda gölde aşırı yosunlaşma ve toplu balık ölümlerinin görülmesi konuya verilmesi gereken önem ve aciliyeti ortaya koymaktadır. Buradan hareketle;
 
1. İznik gölündeki kirliliğin günden güne arttığı gözle görülür hale gelmiştir. Bu kirlenmenin ana nedenlerinin ortaya koyulması ve bu konularda en kısa zamanda olumlu sonuca gidebilecek çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir.
2. İznik gölüne kıyısı bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanları son derece zengin topraklara sahip yerlerdir. Bölgede tarım ve özellikle de zeytinciliğin son derece gelişmiş olduğu ortadadır. Tarım ve zeytincilikte ağırlıklı olarak kimyasal ilaçlama yapıldığı bilinmektedir. Doğanın korunması ve kaynakların yok edilmemesi adına bu bölgede gerek göle, gerekse çevreye zarar vermeyecek bir ilaçlama yöntemi bulunması konusunda araştırmalar yapılmalı ve bölgede yaşayanlar bu konuda eğitilerek bilinçli hale getirilmelidir.
3. Son zamanlarda küresel ısınma ve bunun getirdiği olumsuzluklarla ilgili konular gündeme getirilirken, İznik gölünün içme suyu olarak da kullanılabileceği bilinmektedir. Ancak gerekli önlemler yerinde ve zamanında alındığı taktirde. Bu konuda geç kalınmaması için en kısa zamanda çalışmaların başlaması gerekmektedir.
4. Gölde balıkçılık ve su ürünlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmalı ve bu konularda gerekli önlemler alınmalıdır."
ifadelerine yer verdi. Ayrıca Demirel, bizzat Çevre ve Orman Bakanı Sn.Prof.Dr. Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını isteyerek aşağıdaki sorularını meclis başkanlığına sundu. 
 
-Küresel ısınma ve kuraklıkla ilgili sorunlara çözüm önerilerinin tespiti amacıyla kurulmuş olan Araştırma komisyonunun önerdiği önlemler kapsamında İznik gölümüzle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir?
-İznik gölüyle ilgili olarak son 1 yıl içerisinde ne tür çalışmalar yapılmıştır?
-İznik gölünün kirliliğinin önüne geçilmesi ve daha fazla kirlenmemesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
-Bu konuda ileriye yönelik olarak planlanan çalışmalar nelerdir?