CHP Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 51 gündür direnen ve açlık grevine başlayan TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Eşi Nimet DEMİREL ile birlikte başta, Bursa İnegöl, Diyarbakır ve diğer illerin çadırlarını ziyaret eden DEMİREL işçilerle sohbet etti. Ziyarete Bursa İnegöl, Diyarbakır ve diğer il ve ilçelerden gelen çok sayıda TEKEL işçisi katıldı.
TEK-GIDA İŞ Sendikası Bursa üyeleri; “Özelleştirme sonrası ekonomik ve sosyal hak kayıplarının yanında örgütlenme haklarının ellerinden alındığını belirterek, bu hak mücadelesi sadece TEKEL işçileri için değil diğer işçiler ve çalışanlar için yapılmaktadır. Şu anda Ankara’da eyleme katılan Bursa’lı işçilerimiz vardır. Hükümetin sendikasızlaştırma politikası TEKEL işçilerine takılmıştır. 51 gündür direnişteyiz. Tüm uzlaşma arayışlarımız sonuçsuz kaldı. Bizler işçiyiz, Hükümet bizleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi ile hiçbir sosyal güvencesi olmayan geçici memur olarak atamak istiyor.” Diye sorunlarını dile getirdiler.
CHP Bursa MV Kemal DEMİREL; “Özelleştirme mağduru TEKEL işçilerinin haklı direnişlerini desteklediğini belirterek, Hükümetin TEKEL işçilerine yaptığı zulme son vermesini istedi. DEMİREL; 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesi nüfus sayımı, seçim gibi özel zamanlarda kısa süreli eleman çalıştırılması için devlet ciddiyeti altında yapılmış bir düzenlemedir. AKP hükümeti bu maddeyi özelleştirilen kurumlardaki işçilerin yeni istihdam şekli olarak kullandı. Bunun özelleştirme mağduru işçileri kurtaracak bir düzenleme olarak gösterilmesi yanlıştır. Çünkü bu maddeye göre çalıştırılan işçilerin öncelikle örgütlenme ve sosyal hakları ellerinden alınmaktadır. Şu anda TEKEL işçileri örgütlü ve sendikaları vardır. Buradaki işçilerin birliği ve dayanışması bunun en güzel örneğidir. 4/C ücretlerin düşmesi dışında, sosyal haklardan yoksun kalması demektir. 4/C Hükümetin dediği gibi bir çözüm değil, yeni bir çözümsüzlüktür. TEKEL işçilerinin direnişi kırılırsa TEDAŞ, enerji ve şeker işkolu çalışanları Hükümetin özelleştirme politikalarının yeni mağdurları olacaklardır. Bu nedenle TEKEL işçilerinin haklı ve onurlu direnişi çok önemlidir. Bu gün mağdur 12 bin kişi vardır yarın bu rakam 30 bini geçecektir. AKP Hükümeti toplumsal muhalefeti bastırmak için her yolu denemektedir. Sendikalar, odalar, birlikler toplumun her kesimi TEKEL işçilerine destek vermektedir. Hükümet toplumun sesine kulak verip, TEKEL işçilerine ve daha önce özelleştirme mağdurlarına reva gördüğü 4/C uygulamasına son vererek tüm işçilere kazanılmış haklarını koruyacak düzenlemeleri yapmalıdır. CHP olarak her zaman yanınızdayız sizleri destekliyoruz, hepinizde haklı mücadelenizde başarılar diliyorum” dedi.