Zeytinlik alanlarda, zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurulabilme noktasında başlatılan yasaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Dün Orhangazi’de bir dizi temaslarda bulunmak üzere bulunan CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, İlçe Başkanı Osman Uçar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte zeytin bahçesinde yapmış olduğu basın açıklamasında çıkarılmak istenilenin bir yasa olmadığını insanların ekmeği ile oynamak olduğunu ifade etti.
TBMM Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma Komisyonu Sözcüsü Kemal Demirel; “Yasa teklifi ile zeytinlik sahalar içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede tesis kurma yasağından geri adım atılıyor. Tek maddelik yasa teklifi; zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek. Ancak bu sahalarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde her türlü teknik önlemi almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılabilecek ve işletilebilecek” dedi.
MEVCUT YASA NE DİYOR?
Mevcut yasaya göre, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklere kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamıyor ve işletilemiyor. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmelerin yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izninde gerçekleştiriliyor. Zeytincilik sahaları daraltılamıyor. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanın yüzde 10′unu geçemiyor. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın fenni gerekçeye dayalı iznine tabi tutuluyor. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınıyor. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemiyor ve sökülemiyor. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına 60 TL idari para cezası ödüyor.
lt komisyonda görüşülen Maden Yasası tasarının 11. maddesinde, 3573 sayılı Zeytincilik Yasası’nın 20. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmesi ele alındı:
 “Bakanlıkça tespit ve ilan edilen zeytinlik sahaları içinde zeytinyağı fabrikası hariç, zeytinliklerin üreme ve gelişmesine mani olmayacağı Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde belirlenmiş olan madencilik, arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili tesis ve altyapı tesislerinden ibaret geçici tesisler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılabilir ve işletilebilir.”
Alt Komisyon, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kasapoğlu‘nun “Görüşülmekte olan … Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve talep ederiz” şeklinde başlayan ‘dilekçesindeki’ cümlelerini, noktasına dokunmadan teklif olarak aldı.
Dahası da var: Tabiat Varlıkları ve Doğa Kanunu’nda da değişikliğe gidilmesi ele alındı. Madencilere ÇED ile ‘çıkarılan’ engellerin ortadan kaldırılması için teklif hazırlanmasına karar verildi.
Orman Kanunu’nda madencilere ve Maden Kanunu’na engel olan maddeler de değiştirilecek.
Zeytincilik Kanunu’nun 20. maddesinin değiştirilmesi demek, kanunun omurgasının kırılması demek. 20. madde değiştirilse, Zeytincilik Yasası, ‘yok hükmünde’ olacak.