AKP iktidan döneminde bakanlıklara alınan personel sayısı, giden personel sayısının iki katma ulaştı
ANKARA - AKP iktidarında 2006 yılından bu yana, sağlık, dışişleri ve gençlikten sorumlu devlet bakanlığı hariç tüm bakanlıklara toplam 404 bin 161 personel ve sözleşmeli personel alındığı ortaya çıktı. Aynı dönemde kamu idarelerindeki toplam memur ve sözleşmeli sayısındaki artışın 217 bin 663 kişide kalması, hükümetin sadece 404 bin kişilik kadrolaşmaya gitmekle kalmayıp devletin mevcut kadrolarını da kendi kadrolarına dönüştürdüğünü ortaya koydu.
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in tüm bakanlıklara yönelttiği soru önergesine verilen yanıtlara sağlık, dışişleri ve gençlikten sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın bakanlıkları hariç diğerlerinden yanıt geldi. Buna göre, 2006 yılından bu yana devlete çoğunluğu memur olmak üzere 319 bin 654 personel ve 84 bin 407 sözleşmeli personel alındı. Bunun yanı sıra bu bakanlıklara toplam 12 bin 857 nakil yapıldı ve bakanlıklarda 948 geçici işçi çalışmaya başladı.
Kadrolaşmanın ötesinde dönüştürme
Devlete alman bu kadar personele karşın, kamu idarelerindeki kadro ve pozisyonların aynı miktarda artmaması, devlette AKP iktidarından önce çalışanların uzaklaştırıldığını ortaya koydu. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, AKP hükümetinin "kurumlarda herhangi bir kadrolaşmanın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla, soru önergesine verilen yanıtların birbiriyle çeliştiğine dikkat çekti. Demirel, "Kaldı ki bu rakamlar, son 4 yılın rakamları. Daha 2010 yılının ilk 5 ayı yok rakamlarda. 2002"nin Kasım ayından itibarenki rakamlar da yok. O rakamlar da ortaya çıktığında AKP'nin iktidara geldiği bugüne kadar bakanlıklarda nasıl kadrolaştığı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Ama bu rakamlar bile gerçeği ortaya koyuyor, kadrolaşmanın açık ve net göstergesi" dedi.