Çekirge Devlet Hastanesi'nin SSK hastanesi olduğu dönemde başlamıştı, SSK Çekirge Çocuk Hastanesi'nin oluşumu...

Etibank'tan devir alınan binada yapılan tadilatlarla açılmış, Bursalılara hizmet vermeye başlamıştı.

Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin yapımıyla birlikte birleştirilerek şimdi kapatılıyor.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel dün hastanenin kapatılmaması yönünde imza kampanyası başlattı.

Meclis'e taşıyacak.

25 Mayıs 2009 yılından bu yana konunun takipçisi olduğunu belirtiyor.

Sonuna kadar da takip edeceğim” diyor.