Yapımı yıllardır süren Nilüfer Barajı`nın Bursa için önemi yağışı kıt bir yıl geçirilmesinden daha da arttı. Doğancı`nın yanısıra Nilüfer Barajı`nda  da su tutulmaya başlanması içme suyu temininde karşılaşılması olası yetersizlikler karşısında Bursa`nın sigortası olacak ve uzun yıllar susuzluk tehlikesi bu sayede bertaraf edilecek.
Onun için gözümüz Nilüfer Barajı`nın üzerinde.
`Bitti, bitiyor` gibi oldukça umut veren açıklamalardan dolayı bizler de Nilüfer Barajı`nın su tutacağı günü beklemeye başladık.
Bekliyoruz ama bu beklentimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler`in CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel`in yazılı soru önergesine verdiği yanıtlarla yine belirsizlik içine girdi.
Ben yöneltilen sorular yerine Güler`in verdiği yanıtlarla Nilüfer Barajı`nın son durumunu ortaya koymaya çalışacağım.
Yanıtlar şöyle:
- Bursa Nilüfer Barajı`nın fiziki gerçekleşmesi yüzde 96 mertebesinde olup 2007 yılında tamamlanabilecektir,
- Barajın 2006 yılı ödeneği yapılan revizeler sonucunda 13 milyon 309 bin 636 YTL`ye ulaşmış olup tamamı kullanılmıştır,
- Barajın tamamlanması için 9 milyon 87 bin 132 YTL ödeneğe ihtiyaç vardır. Nilüfer Barajı`nın yer aldığı Bursa içme suyu projesine 2007 yılında 2 milyon 900 bin YTL ödenek ayrılmış olup, ünite bazında ödenek dağılımları henüz kesinlik kazanmamıştır,
- Nilüfer Barajı için 2006 sonuna kadar 4 milyon 400 bin 438 YTL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Halen ödenmesi bekleyen kamulaştırma bedeli mevcut olup, bütçe imkanları sebebiyle 2007 yılında 750 bin YTL ödenek ayrılabilmiştir. Kamulaştırmanın tamamlanabilmesi için 1 milyon 950 bin YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yıl içerisinde ilave ödenek temin edildiği takdirde gereği cihetine gidilebilecektir.