CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Tanm ve Köyişleri Bakam Mehdi Eker'in yanıtlaması istemiyle geçtiğimiz günlerde TBMM'ye bir soru önergesi sunmuştu. Demirel'in Orhangazi başta olmak üzere bölgede yaşanan sel ve yağmur felaketleri nedeniyle oluşan ürün kaybı ile ilgili hükümetin nasıl bir tedbir aldığı ve özellikle Ziraat Bankası üe Tanm Kredi Koopeatiflerine olan borçların ertelenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soru önergesine Tanm ve Köyişleri Bakam Mehdi Eker şu yanıti verdi:
Erteleme sözkonusu değil "Yaşanan doğal felaket nedeniyle oluşan ürün kaybı ile ilgili olarak 2090 sayılı tabi afetlerden zarar gören çiftçüere yapılacak yardımlar hakkında kanuna göre işlem yapüacak. Erteleme söz konusu değü. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün verdiği 4602 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Bankası hakkındaki kanun gereğince bankalara bedeli önceden ödenmeden görev verilemeyeceği hükme bağlandığından, tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi mümkün görülmemektedir."