Orhangazi’nin gerek sanayi gerek ulaşım gerekse sivil toplum kuruluşlarının etkinliğine karşın bir türlü Ankara siyasetinde hak ettiği değeri görmeyişi, ilçedeki sorunların çözümünü de zorlaştırıyor.
Orhangazi’nin gerek sanayi gerek ulaşım gerekse sivil toplum kuruluşlarının etkinliğine karşın bir türlü Ankara siyasetinde hak ettiği değeri görmeyişi, ilçedeki sorunların çözümünü de zorlaştırıyor. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel sayesinde TBMM gündemine taşınan ilçe sorunlarına kısmi çözüm bulunuyor. İlçenin üzerine kara bir kâbus gibi çöken taş ocakları ruhsatları, Üreğil Köyünde yaşanan sorunlar, otoyolun katil güzergâhı ve daha birçok sorun Demirel sayesinde meclis gündemine taşınıyor. Bursa’nın diğer milletvekillerinin kulak ardı ettikleri sorunların TBMM kürsüsünden seslendirilmesi bazı Bursa Milletvekillerini rahatsız etse de ilçe halkını memnun ediyor. Geçtiğimiz günlerde Üreğil Köyünü ziyaret eden Bursa Milletvekili Kemal Demirel, yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. Verdiği soru önergesiyle Ankara’nın dikkatlerini bir nebze de olsa çekmesini bilen Demirel, önergede şu görüşlere yer verdi;
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Kemal DEMİREL / Bursa Milletvekili
İstanbul – İzmir otoyoluna dolgu malzemesi temin etmek için, Bursa bölgesinde; güzergah çevresinde otuza yakın firmanın taş ocağı ruhsatı aldığı söylenmektedir. Bu çalışmalar sırasında da; Orhangazi’de, tarım ve orman alanları, su kaynakları tahrip edilmektedir. Bursa ili Orhangazi ilçesi, Üreğil köyünde, dünyanın en iyi kalitedeki zeytinleri üretilmektedir. Bu bölgeye açılacak taş ocakları; öncelikle tozlanmalar nedeniyle zeytinlerde döllenmeyi engelleyecek ve ağaçlarda zirai mücadele zorlaşacağından hastalıklar çoğalacaktır. Ayrıca, taş ocaklarında yapılacak patlamalar, ağaçların köklerinin hasar görmesine sebep olacaktır. Aynı şekilde patlamalar nedeniyle su kaynaklarının yollarının değişmesine sebep olabileceğinden bölge halkı için büyük sorunlara sebep olacaktır. Bölgeden geçen doğalgaz hattında olabilecek hasarlar da kötü sonuçlara sebep olacaktır. Bölgenin gelir kaynağı olan zeytinlerin toplandığı zeytin havuzlarında olabilecek çatlamalar binlerce ton mahsulün telef olmasına sebep olabilecektir. Yine bölgede faaliyete geçecek olan taş ocaklarının yaratacağı tozlanma İznik gölünün kirlenmesine de sebep olacaktır. Bölgede gelişmekte olan arıcılık ve  bal üretimi, ağaçlardaki ve doğadaki aşırı tozlanmadan dolayı son bulacaktır. Bölgede ağaçlık alanlar çıplaklaşacağından aşırı yağışlarda; sel ve heyelanlara sebep olacaktır. Kısaca; bölgede otoyolun özellikle üretimin ve doğa güzelliklerinin turizm yoluyla sergilenmesine yarar sağlayacağı düşünülürken, otoyol yapımı için açılacak taş ocakları bu sahip olunan özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak ve doğa geri dönüşü olmayan bir yok olmaya doğru itilecektir.
  1. İstanbul – İzmir otoyol çalışması için, Bursa ili ve ilçelerinde kaç taş ocağına açılma ve çalıştırılma ruhsatı verilmiştir?
  2. Orhangazi ilçesi, Üreğil köyünde taş ocağı açılmasının çevreye vereceği zararlarla ilgili ne tür çalışmalar yapılmıştır?
  3. Bu bölgede tarım ve hayvancılığın kötü yönde etkilenmesinin engellenmesi için ne gibi önlemler alınmıştır?
  4. Otoyol çalışmalarının planlaması aşamasında fizibilite çalışmalarında; malzeme temini ile ilgili sorunların, çevreye ve doğaya vereceği zararların, otoyolun kazandıracaklarıyla mukayesesi yapılmış mıdır?
  5. Bölgenin çevresel yapısı ve doğasına zarar vermeden otoyol yapılamamasının sebepleri nelerdir?
  6. İstanbul – İzmir otoyol çalışması nedeniyle genel yol güzergâhı ve özellikle Bursa ili ve ilçelerinde zarar gören ve mağdur olan bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik olarak acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?