AKP Hükümeti'nin 2005 ve 2006 yılları arasında milletten vergi olarak aldığı paranın 169 milyon 480 bin YTL'sini kaldırım taşlarına yatırdığı ortaya çıktı
Seçim yansı tüm hızıyla sürerken CHP hem miting alanlarında hem de snnı önergeleriyle AKP Hükümeti'ni sıkıştırmaya devam ediyor. Son olarak CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, İçişleri Baka-, nı Osman Güneş'in cevaplaması amacıyla 'Büyükşehir belediyelerine kaldırım ve bordur taşlarının yenileme ve tadilat çalışmaları için ayrılan ödeneğin' ne kadar olduğunu bir soru önergesiyle sordu. Önergeyi yanıtlayan Güneş, 2005 ile 2006 yıllarında büyükşehir belediyelerinin kaldırım ve bordur taşlarının yenilenmesi için 169 milyon 480 bin YTL harcadığım bildirdi. Bu belediyelerinden 9'u ayrılan ödeneğin tamamını kullanırken, 7 ilde 73 milyon 226 bin YTL'lik ödenek harcanmadı.
Rakamlar dudak uçuklatıyor
Büyükşehir belediyeleri arasında 2005 ve 2006 yılltınnda kaldırım ve bordur taşı yenilenme ve tadilatı için 112 milyon 912 bin YTL'lik en fazla ödenek İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi 2006 yıhnda ayrılan 5 milyon 582 bin YTLTik ödeneğin tamamım harcadı. Bazı büyükşehir belediyelerine 2005 ile 2006'da gönderilen Ödenek miktarları olarak şöyle: 'KocaeH 26 milyon 210 bin, Erzurum, 17 milyon 500 bin, Konya 5 milyon 863 bin, Antalya 2 milyon 330 binYTL'
Seçim zamanlarında yenileniyor
özellikle seçim dönemlerinden önce ya da hemen sonra yenilenen l<aidı-nm çalışmaları uzun sürünce, zaman zaman halkı çileden çıkarııyor.