Demirel'den Rumeli çıkarması CHP Bursa Milletvekili Kemal Demire], eşi ve çocuklarıyla birlikte Selanik, Gümülcine ve Makedonya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu Selanik'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve şimdi müze olarak kullanılan evi, ardından da Manastırda okuduğu okulu ziyaret eden Demi rel, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile de görüştü. Makedonya'da Devlet Bakanı Hadi Nezir'i ziyaret eden Demirel, bölgede yaşayan Türklerin sorunları hakkmda da bilgi aldı Kalkandelen Türk Demokra tik Partisi Şube Başkanı Celal Gamgam'ın da hazır bulunduğu ziyaret sı rasında Hadi Nezir, anavatandan daha çok ziyaretçi beklediklerim özellikle, Rumeli Türkleıı'mıı yoğun ya sadığı Bursa'dan direkt uçak seferlerinin düzenlen meşinin bu konuda etkili ola cağını belirtti Nezir ayrıca, Rumelili işadamlarının basta Makedon ya olmak üzere, bölgeye yatırım yapmalarını ve iş imkanı yaratmaları konusunda destek istedi. Devlet Bakanı Hadi Nezir, Demirel'in kendilerine gösterdiği ilgi ve yardımlardan do layı mutluluk duyduklarını belirtti. Son olarak Gümülcine'ye giden Demirel, Müftü İbrahim Şerif ile görüştü. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, yaptığı görüşmeler sırasında Balkanlar'da yaşayan Türklerin sorunlarının çözülmesi noktasında, hem yerelde hem de TBMM'de elinden gelen gayreti göster diğini ve bu yönde çalışmaya devam edeceğini belirtti. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, eşi ve kızlarıyla Selanik'te Atatürk Müzesini de ziyaret etti.