BAŞTA Çin olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden ithal edilen oyuncaklara ilişkin tar tışmalar sürüyor. İthal  oyuncakların sağlığa olan etkileri Meclis gündemine de taşındı.

 

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, konuyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

 

Erdoğan'a 'oyuncak sorusu CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, son günlerde ithal edilen oyuncakların yaratabileceği başta kanser olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının sıkça tartışıldığını hatırlattı. İthal oyuncakların özellikle çocukların sağlığı açısından riskler taşıdığını ifade eden Demirel, 'Çocuklanmızın hayatı öğrenme yolunda kullandıkları oyuncaklar, onların ileriki yıllarda geri dönüşü olmayan sağlık sorunlanyla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bu yüzden, oyuncaklann albenisini arttırmak adına kullanılan boya ve diğer ürünlerdeki zararlı maddelerle ilgili en kısa sürede önlem alınması çok önemlidir' dedi. Gerek Türkiye'deki, gerekse ithal edilen oyuncaklann sağlık açısından çok sıkı denetimden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Demirel, 'Bu konuyla ilgili mevzuat ve standartlar yeniden gözden geçirilerek, gözden kaçan noktalar varsa saptanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır' dedi. CHP'li Demirel, Başbakan Erdoğan'a şu sorulan yöneltti: '-Son 4 yıllık dönem göz önünde bulundurulduğunda, bu süreç içerisinde hangi ülkeden ne kadar oyuncak ithalatı yapılmıştır?

 

-Özellikle son yıllarda en fazla hangi ülkelerden oyuncak ithal edilmiştir?

 

-Son 4 yıllık dönemde oyuncak ithalatı için harcanan para ne kadardır?

 

-Son günlerde basında sıkça yer alan sağlığa zararlı oyuncaklann ülkemize nasıl getirtildiği ve bu oyuncakların satışı ve dağıtımı için izin verilip verilmediği ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar nelerdir?