Demirel, yabancı uyrukluları unutmadı CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel Türk soylu yabancı uyruklu kişilerin iş bulmada yaşadığı sorunlar ile ilgili TBMM'ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği uyarınca Türk soylu yabancı uyruklulardan istenen evrakların fazla olduğunu belirten Demirel, "Türk soylu olup yıllardan bu yana fiilen çalışan gerekse ilk defa çalışmaya başlayacak kimselerden istenen belgeler arasında yer alan bilanço tablosu, iş sözleşmesi gibi belgeler, en baştan işvereni Türk Soylu Yunan Uyruklu kimseyi çalıştırma fikrinden caydırmaktadır" dedi. Türk Soylu Yunan Uyrukluların genel olarak bağımsız çalışma kollan ortaVe küçük ölçekli tekstil, konfeksiyon, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirten Demirel, Türk soylu Yunan uyruklu kişilerin çalışmakta zorlandığın vurguladı. Demirel'in önergesinde şu sorular yer alıyor: "Türk Soylu Yunan Uyrukluların bağımlı ya da bağımsız çalışmak için izin almalarının gerekmediği yönünde bir muafiyet getirilmesi ile ilgili çalışmalarınız mevcut mudur? Bu konuyla ilgili Yasal düzenleme yapılana kadar devam eden mağduriyetlerin giderilmesi için acilen neler yapmayı planlıyorsunuz? Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun ve Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlerden dolayı mağdur olan; Türk Soylu Yunan Uyrukluların durumlarının düzeltilmesi için Kanunun yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili olarak acilen neler yapmavı ülanlıvorsunuz?"