Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Tabiat kılıklarını Koruma Kurulu'na gönderilen yeni teleferik projesi, kurulca onaylansa dahi yargıya taşınacak TBMM'ye taşınacak Yapılaşma yaygınlaşır Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Füsun Uyanık, yeni teleferik planının Uludağ için büyük bir risk teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Bu plan ile Uludağ'da yapılaşma yaygınlaştırılacak. Uludağ'ın sağladığı su, temiz hava, rekreasyon yönüyle Bursa'mızın can daman olan orman alanlan, endemik türleri, flora ve faunası ile eşsiz bir doğal yaşama alanı zarar görecektir" diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel de, söz konusu teleferik projesiyle 3. derece doğal sit alanı kapsamındaki bölgede planlanmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Demirel, Uludağ'a verilmek istenen böyle bir tahribata karşı sessiz kalmayacağını belirterek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını belirterek, parlamentoda konunun takipçisi olacağını bildirdi. 6'daendişe verici Kin Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Uyanık, . teleferik projesinin mevcut planıyla uygulanması | halinde yargıya taşıyacaklarını söyledi Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Füsun Uyanık, teleferik projesinde mevcut 5 bin 492 metrekarelik yapılaşmanın 6 kat artarak yaklaşık 3(1 bin metrekareye çıkartılmasının Uludağ için endişe verici bir durum olduğunu söyledi. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demircl'in de hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşan Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Füsun Uyanık, yapılaşmayı 6 kat arttıracak teleferik projesinin teferruatının kamuoyundan saklanarak yürütülmesinin, şehrin hayat kaynağı Uludağ'a darbe vuracak nitelikte, aşırı büyük olmasından kaynaklandığını söyledi. KAMUOYUNA SUNULMALIYDI Uyanık, 'Teferrüç' proje net olarak kamuoyuna açıklanmamasına rağmen, 8 bin 431 metrekarelik bir yapılaşma talimin ediliyor. 50 odalı butik otel, alış veriş üniteleri ve otoparkın yer alacağı binabölgenin 3. derece doğal SİT alanı kimliği düşünülmeyerek. bu alana ait üst ölçekli nazım plan kararlarına aykırı olarak (planda yeşil alan gözüküyor), avan proje ile böyle bir kütle Teferrüç semtine yerleştiriliyor. Kadıyayla istasyonunda 12.50 metre yüksekliğinde 4 bin 800 metrekare yapılaşma 27.8 dekarlık alan düzenlemesi planlanıyor. SIT alanına rağmen birçok yeni fonksiyon uygulanıyor. Binaların bölgede nasıl konumlandıracağı ve hangi maksatla kullandırılacağı bilinmiyor. İstasyon binası ihtiyacının çok üzerinde bir inşaat yapılıyor. Sarıalan'da ise 39.8 dekarlık bir alan düzenlenecek, 12.5 metre yüksekliğinde 6 bin 900 metre inşaat yapılacak. İstasyon binası ihtiyacından çok fazla, fonksiyonlandırma belli değil. Çevre Orman Bakanlığının kararına rağmen istasyon binası dışında da değişik fonksiyonlar yapılması planlanıyor. Bölgede bakanlığın 1/25 bin ölçekli Uludağ Milli Parkı uzun devreli gelişim planı çalışmaları var, teklif edilen fonksiyonlar bu planın bütünlüğü içerisinde ele alınmıyor. 2. oteller bölgesindeki istasyonda 9 bin 900 metre iaşaat imalatı 22.3 dekarlık bir alan düzenlemesi öngörülüyor" dedi.

YAPILAŞMA YAYGINLAŞTIRILACAK Füsun Uyanık, yeni teleferik planının Uludağ için büyük bir risk teşkÛ ettiğine dikkat çekerek, "Bu plan ile Uludağ'da yapılaşma yaygınlaştırılacak. Çeşitlendirilen fonksiyonlar, ileride daha büyük yapılaşma kararlarına yol açacak. Uludağ'ın sağladığı su. temiz hava, rekreasyon yönüyle Bursa'mızın can damarı olan orman alanları, endemik türleri, flora ve faunası ile eşsiz bir doğal yaşama alanı zarar görecektir" diye konuştu. Milletvekili Kemal Demirci de, Uludağ'a verilmek istenen böyle bir tahribatı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını belirterek, parlamentoda konunun takipçisi olacağını bildirdi.